Gevaarlijke stoffen in elektr(on)ische apparatuur

Voor het werkterrein Gevaarlijke stoffen in elektr(on)ische apparatuur (RoHS/Rgseea) is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) uitgewerkt voor de 7 vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtredingen. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Top 7 vaakst voorkomende overtredingen