Bouwproducten

Voor het werkterrein Bouwproducten is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) uitgewerkt voor de 11 vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtredingen. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Top 11 vaakst voorkomende overtredingen