Bouwproducten

Voor het werkterrein Bouwproducten is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie Omgevingsrecht (LHSO) uitgewerkt voor de 11 vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtredingen. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Let op: De informatie op deze pagina is gebaseerd op regelgeving die per 1 januari 2024 is veranderd. Nog niet alle wijzigingen zijn doorgevoerd.

Top 11 vaakst voorkomende overtredingen