Niet-commerciële gespecialiseerde vluchtuitvoeringen (SPO)

Bij een niet commerciële SPO vluchtuitvoering bepaalt de categorie van het luchtvaartuig welke regels van toepassing zijn. 

SPO met complex motoraangedreven luchtvaartuig

Een SPO vluchtuitvoering met een complex motoraangedreven luchtvaartuig valt onder de bepalingen van bijlagen III en VIII van Verordening (EU) 965/2012. De exploitanten moeten:

  • beschikken over een goedgekeurde Minimum Equipment List (MEL). Ga voor meer informatie over goedkeuring aanvragen voor MEL naar NCC Vluchtuitvoering;
  • hun operatie vooraf melden bij de ILT (via een Eigen verklaring NCC en SPO vluchtuitvoering;
  • zonodig een Specific Approval (SPA) hebben voor specifieke (onderdelen van) vluchtuitvoeringen.
     

SPO met andere dan complex motoraangedreven luchtvaartuig

Een SPO vluchtuitvoering met een ander dan complex motoraangedreven luchtvaartuig valt onder de bepalingen van bijlagen VII van Verordening (EU) 965/2012. Exploitanten moeten: 

Specifieke goedkeuringen (Specific Approvals, deel SPA)

Voor bepaalde onderdelen van vluchtuitvoeringen is vooraf goedkeuring nodig. Deze onderdelen worden genoemd in bijlage V van Verordening (EU) 965/2012 (SPA’s). Voorbeelden zijn vluchtuitvoeringen in Reduced vertical separation minima (RVSM) luchtruim of Minimum Navigation Performance Specification (MNPS) luchtruim. Ga voor meer informatie over SPA en SPA aanvragen naar Specifieke goedkeuringen (SPA).

Ontheffing Besluit luchtverkeer 2014

Let op: Als u voor een SPO vluchtuitvoering niet kunt voldoen aan de minimale vlieghoogten of aan een andere eis uit het Besluit luchtverkeer 2014, kijk dan of u onder een van de vrijstellingsgronden valt. U vindt die in hoofdstuk 4 van de Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014. Als er geen vrijstelling van toepassing is, kunt u in sommige gevallen ontheffing aanvragen. Dit doet u met het formulier Aanvraag ontheffing op Besluit luchtverkeer 2014.