Specifieke goedkeuringen (SPA )

Voor bepaalde onderdelen van vluchtoperaties heeft u vooraf goedkeuring nodig van de ILT. U vraagt goedkeuring aan met het formulier (Specifieke) goedkeuring SPA en MEL.

Vluchtoperaties waar een SPA voor nodig is

Voor bepaalde onderdelen van vluchtoperaties heeft u op basis van bijlage V van Verordening (EU) 965/2012 vooraf goedkeuring nodig van de ILT. Deze Specifieke Goedkeuringen (Specific Approvals, SPA's) zijn nodig voor onder andere:

  • vluchtuitvoeringen in RVSM-luchtruim (Reduced vertical separation minima); 
  • vluchtuitvoeringen in MNPS-luchtruim (Minimum Navigation Performance Specification);
  • slechtzichtvluchten (LVO’s);
  • vervoer van gevaarlijke goederen.

In bijlage V van Verordening (EU) 965/2012 staat welke SPA’s er zijn en wat de voorwaarden zijn om een goedkeuring te krijgen.

Let op: Sommige SPA’s worden alleen afgegeven als de exploitant beschikt over een Air Operator Certificate (AOC).

SPA aanvragen

Een SPA vraagt u vooraf aan bij de ILT. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag (specifieke) goedkeuring SPA en MEL.

Na goedkeuring ontvangt u van de ILT een List of specific approvals. Daarmee kunt u aantonen dat u goedkeuring heeft ontvangen voor de SPA-vluchtuitvoering. 

Eerst zonodig Eigen verklaring NCC en SPO vluchtuitvoering indienen

Exploitanten die op basis van Verordening (EU) 965/2012 een Eigen verklaring NCC en SPO vluchtuitvoering moeten indienen, ontvangen een goedkeuring voor een SPA nadat zij de Eigen verklaring ingediend hebben.