Niet-Commerciële operaties met andere dan Complexe motoraangedreven luchtvaartuigen (NCO)

NCO-operators moeten voldoen aan Europese regelgeving voor Air Operations. Dat zijn regels voor onder meer boorddocumenten, operationele procedures, Minimum Equipment List en specifieke vluchtuitvoeringen. 

NCO-operators moeten voldoen aan EU regelgeving voor Air Operations. In het bijzonder aan bijlage VII (Part NCO) van Verordening (EU) 965/2012.

Operators moeten allerlei algemene regels volgen (bijvoorbeeld voor het beschikbaar zijn van documenten en manuals tijdens de vluchten) en meer specifieke regels voor operationele procedures en instrumentarium. Daarnaast zullen zij ook hun Specifieke goedkeuringen volgens Part SPA geregeld moeten hebben. NCO-operators hoeven hun niet-commerciële operaties niet te melden.

Voor deze vluchtuitvoering is geen goedkeuring vooraf nodig door de ILT, behalve in het geval van een Specifieke goedkeuring. 

Bij gebruik MEL ILT informeren verplicht

Voor een NCO-vluchtuitvoering mag een exploitant gebruik maken van een ‘Minimum Equipment List’ (MEL). Dit is geen verplichting.

Wordt er wel gebruik gemaakt van een MEL? Dan moet de exploitant deze vooraf ter kennisgeving naar de ILT sturen. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag (specifieke) goedkeuring SPA en MEL.

Zie voor meer informatie artikel NCO.GEN.155 van Verordening (EU) 965/2012.

Specifieke goedkeuringen (Specific Approvals, deel SPA)

Goedkeuring is wel nodig voor bepaalde onderdelen van vluchtuitvoeringen die zijn beschreven in bijlage V van Verordening (EU) 965/2012 (SPA’s). Dit zijn bijvoorbeeld vluchtuitvoeringen in Reduced vertical separation minima (RVSM) luchtruim of Minimum Navigation Performance Specification (MNPS) luchtruim en voor Slechtzichtvluchten (LVO’s). Ga voor meer informatie over SPA en SPA aanvragen naar Specifieke goedkeuringen (SPA).