Afval

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het beheer en de verwerking van afval. Dat doet zij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.