Aanleveren veiligheidsgegevens en jaarverslag

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is aangewezen als de nationale veiligheidsinstantie in de zin van de Spoorwegveiligheidsrichtlijn. Daarom rapporteert de ILT jaarlijks over de staat van de veiligheid op het Nederlandse hoofdspoor aan zowel de minister van Infrastructuur en Waterstaat als het Europese Spoorwegbureau (European Union Agency for Railways, ERA). Om een goed beeld van die spoorwegveiligheid te geven, vraagt de ILT aan elke spoorwegonderneming om bepaalde veiligheidsgegevens en het jaarverslag van de onderneming te sturen. De aanpak hiervan heeft de ILT beschreven in een beleidsregel. Ook worden er eisen aan de te leveren gegevens en het jaarverslag gesteld. De beleidsregel verwijst daarvoor naar bijlages. Dit zijn de volgende documenten: