Bedrijfsvergunning rail

Voor toegang tot de hoofdspoorwegen moet een spoorwegonderneming een bedrijfsvergunning hebben. De spoorwegonderneming vraagt deze aan in het land van vestiging. De EU-bedrijfsvergunning geldt voor alle EU-lidstaten. Bedrijfsvergunningen A en B gelden alleen binnen Nederland.

Vergunningstelsel voor EU-lidstaten

Het stelsel voor de bedrijfsvergunning is op Europees niveau geregeld. Het is opgezet om van tevoren een spoorwegonderneming te beoordelen op de uitvoering van haar activiteiten. De vergunning is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor toegang tot de hoofdspoorwegen.

Voor een bedrijfsvergunning moet een spoorwegonderneming voldoen aan criteria. Deze criteria hangen samen met de categorie waarin de bedrijfsvergunning valt. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • een goede naam
  • financiële draagkracht
  • beroepsbekwaamheid
  • voldoende verzekerd zijn

Categorieën bedrijfsvergunning

Er zijn in Nederland 3 soorten bedrijfsvergunning voor spoorwegondernemingen:

  • de EU-bedrijfsvergunning voor algemeen personen- en goederenvervoer
  • de beperkte bedrijfsvergunning A, voor rangeren, voor eigen vervoer en voor deelnamen aan het spoorverkeer zonder iets te vervoeren
  • de beperkte bedrijfsvergunning B, voor overgave- of stationsfaciliteiten, rijden over de hoofdspoorweg op een spoorwegemplacement en voor rijden in een spoorvoertuig om werkzaamheden aan een deel spoorweg dat buiten dienst is gesteld

De EU-bedrijfsvergunning is geldig in alle EU-lidstaten. Een spoorwegonderneming vraagt de EU-bedrijfsvergunning aan in het land waar de spoorwegonderneming is gevestigd. De bedrijfsvergunningen A en B gelden alleen binnen Nederland. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verzorgt de aanvraag namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Bedrijfsvergunning aanvragen of wijzigingen doorgeven

Wilt u als spoorwegonderneming een bedrijfsvergunning aanvragen bij de ILT? Dan kunt u dit op 2 maniren doen:

  • U vindt dit formulier in het webportaal MijnILT, waar u uw gegevens kunt bijhouden. Om in te loggen bij MijnILT heeft u eHerkenning nodig.
  • Heeft u geen eHerkenning om in te loggen bij MijnILT? Dan kunt u hier uw aanvraag doen: Aanvraag bedrijfsvergunning rail.

In het formulier staat welke bijlagen u moet meesturen.

Behandeling door ILT en kosten

Bij ontvangst van het formulier en de bijlagen kijkt de ILT of het volledig is. U krijgt dan een factuur voor de kosten van de behandeling. De tarieven staan in de Regeling tarieven transportsectoren. De beslistermijn voor behandeling van uw aanvraag is 13 weken.

U ontvangt een positief of negatief besluit. Houd daarom rekening met de behandeltermijn als u het besluit voor een bepaalde datum nodig heeft. Een bedrijfsvergunning is doorgaans voor onbepaalde tijd geldig.

Vragen over de procedure?

Heeft u vragen over de procedure voor een bedrijfsvergunning? Stuur dan uw vraag naar aanvraag@ilent.nl of neem contact op met telefoonnummer 088 – 489 00 00