Inzameling en recycling van batterijen en accu’s

Bent u producent of importeur van accu’s of batterijen voor de Nederlandse markt? Dan bent u ook verantwoordelijk voor de inzameling en recycling als deze accu’s of batterijen aan het einde van hun levensduur zijn. Dit noemen we de producentenverantwoordelijkheid. In 2023 is deze wetgeving flink uitgebreid met meer verantwoordelijkheid voor de producent.

Voor wie is deze informatie bedoeld?

De informatie op deze pagina is bedoeld voor producenten of importeurs van accu’s of batterijen. Deze batterijen kunnen onderdeel uitmaken van e-scooters, e-bikes en andere elektrisch aangedreven apparaten of voertuigen die u op de markt heeft gezet. Het gaat dan bijvoorbeeld om smartphones, laptops of elektrische tandenborstels. Het kan ook gaan om nieuwere toepassingen zoals e-auto’s, e-bikes, e-scooters, OV-bussen en elektrische steps.

Producentenverantwoordelijkheid

De Nederlandse wetgeving stamt uit 2008. Sinds die tijd moeten producenten of importeurs:

 1. Individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten.
 2. Een mededeling indienen over de inzameling en verwerking van batterijen en accu’s in de afvalfase.
 3. Jaarlijks opgeven hoeveel nieuwe batterijen en accu’s zij in Nederland op de markt hebben gezet en hoeveel afgedankte batterijen en accu’s zij hebben ingezameld en gerecycled.

1. Een inname- en verwerkingsstructuur opzetten

U kunt  individueel invulling geven aan uw verantwoordelijkheid als importeur of producent. U kunt er ook voor kiezen om aansluiting te zoeken bij een organisatie die dat collectief voor u kan regelen. Bekende collectieven zijn ARN (auto-accu’s), Stibat (draagbare batterijen) en EPAC (e-bikes). Deze organisaties verzorgen een collectieve inzameling van oude batterijen en accu’s, en zorgen voor de administratieve afhandeling.

2. Een mededeling indienen bij Rijkswaterstaat

Bent u een producent of importeur, dan moet u zich aanmelden bij Rijkswaterstaat via het doen van een mededeling. Hierin moet u een aantal dingen beschrijven, zoals:

 • Hoe u de innamestructuur en verwerkingsstructuur vormgeeft.
 • Hoe u de financiering van de inzameling en verwerking van batterijen en accu’s regelt.
 • Hoe u de doelstellingspercentages voor inzameling en verwerking realiseert.

3. Jaarlijks melden hoeveelheden

Nadat Rijkswaterstaat u namens de minister heeft erkend als producent of importeur, moet u een jaarlijkse melding doen van het aantal batterijen en accu’s die u in Nederland:

 • In het voorgaande jaar op de markt zette.
 • In het voorgaande jaar inzamelde voor recycling.

Deze melding moet u elk jaar voor 1 augustus doen.

Huidige Nederlandse wetgeving

Op de website van Rijkswaterstaat Afval Circulair staat alle informatie die u nodig heeft als producent.

Nieuwe Europese regelgeving

De Nederlandse regelgeving uit 2008 is in 2023 uitgebreid met Europese wetgeving. Deze wetgeving stelt veel zwaardere eisen aan importeurs en producenten dan de vorige wetgeving. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Strengere normen voor de inzameling van batterijen en accu’s.
 • Strengere normen voor de recycling van batterijen en accu’s.
 • Eisen voor het gebruik van gerecycled materiaal in nieuwe batterijen en accu’s.

De rol van de ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de naleving van het Besluit Accu’s en Batterijen. De ILT controleert of alle producenten en importeurs zich bij Rijkswaterstaat hebben gemeld. Ook controleert de ILT of partijen zich houden aan de regelgeving en neemt zo nodig passende maatregelen.

Algemene UPV

Meer informatie over de algemene UPV vindt u hier.