Informatieblad procedure bij betwiste gevallen

Procedure betwiste gevallen

Aanvragers van medische certificaten kunnen tegen een negatieve beslissing van hun keuringsarts ingaan. Dit ‘betwisten’ doet u bij de ILT als de arts u als ongeschikt beoordeelt op basis van een beperking. Het gaat hierbij om de certificaten klasse 1, klasse 2, LAPL en klasse 3.

Alleen geneeskundigen en geneeskundige centra die door de ILT gecertificeerd zijn, mogen medische certificaten afgeven aan medisch geschikt bevonden piloten, luchtverkeersleiders en vluchtinformatieverstrekkers. De ILT houdt toezicht op de gecertificeerde geneeskundigen en geneeskundige centra.

De ILT moet als bevoegde autoriteit een procedure invoeren om betwiste gevallen opnieuw te bekijken. Dit heet de tweede beoordelingsprocedure en is gebaseerd op artikel ARA.MED.325 van de Verordening (EU) 1178/2011.

De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 1. Geneeskundige of geneeskundig centrum informeert de aanvrager van een medisch certificaat schriftelijk over de medische geschiktheid. In die beslissing wordt de aanvrager geïnformeerd over de mogelijkheid van betwisting bij de ILT.
 2. Als de aanvrager het niet eens is met de beslissing over de medische geschiktheid, kan deze een verzoek indienen bij ILT om het betwiste geval opnieuw te laten bekijken. 
 3. Dit kan via een schriftelijk verzoek bij de ILT binnen 6 weken. Deze termijn gaat in vanaf de beslissingsdatum van geneeskundige of geneeskundig centrum. Adres:
  Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  Ter attentie van team medisch luchtvaart
  Postbus 16191
  2500 BD DEN HAAG
  Onder vermelding van ‘MEDISCH VERTROUWELIJK’.
 4. De medisch beoordelaar van de ILT neemt een besluit volgens de algemene wet bestuursrecht binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek.
 5. Dit besluit van de ILT staat open voor bezwaar.
 6. De beslissing op bezwaar is een heroverweging door een nieuwe medisch beoordelaar.
 7. Tegen de beslissing op bezwaar kan beroep worden ingesteld.