Brief directeur Aw aan minister BZK inzake Advies Beleidsregels WSW

De minister van Binnelandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Tweede Kamer op 21 april geïnformeerd over de goedkeuring van de beleidsregels van Waarborfonds Sociale Woningbouw (WSW), en de verwerking van het advies van de Aw. De nieuwe beleidsregels van WSW komen voort uit het Strategisch Programma dat WSW de afgelopen jaren doorliep.