Ontwikkelingen

Inzet Annex I luchtvaartuigen voor opleidingen

Europese regelgeving maakt het mogelijk om ‘Annex I’ luchtvaartuigen in te zetten voor het onderhouden en verkrijgen van EU brevetten en bevoegdheden. Met ‘Annex I’ luchtvaartuigen worden de toestellen bedoeld die buiten de reikwijdte van de EU Basisverordening vallen. Het informatieblad Inzet Annex I luchtvaartuigen  geeft een toelichting op de aspecten (1) onderscheid Annex I luchtvaartuigen, (2) inzet Annex I luchtvaartuigen voor onderhoud vliegvaardigheid, (3) inzet Annex I luchtvaartuigen voor training en (4) creditering gevlogen uren.

Praktijkopleiding examinatoren luchtvaart

Van de training van examinatoren met een Nederlands bewijs van bevoegdheid verzorgt de ILT het theoretische gedeelte (seminar). Het praktijkgedeelte is uitbesteed aan Approved Training Organisations (ATO’s). Een ATO kan een praktijkopleiding voor examinatoren verzorgen als deze door ILT is goedgekeurd. De randvoorwaarden, opbouw van de praktijkopleiding en de wijze waarop een ATO een aanvraag kan indienen, staan in Praktijkopleiding examinatoren luchtvaart.

Invoeren Performance Based Navigation (PBN)

Een ATO die erkend is om de IR-opleiding (of de IR-training binnen de MPA type rating opleiding) te verzorgen, komt in aanmerking om een verschillencursus op basis van competenties aan te bieden.

Het informatieblad Introductie PBN beschrijft hoe Performance Based Navitation (PBN) wordt ingevoerd en welke stappen de ATO moet ondernemen om goedkeuring te krijgen voor deze cursus. Daarnaast beschrijft het informatieblad welke stappen de ATO kan ondernemen om PBN in de bestaande IR-opleiding te verwerken.

(Omzetten) nationale erkenning

Een nationale registratie blijft bestaan voor MLA-, MLH- Lichte Gyrokopter en RT-opleidingen. Zweefvliegclubs en ballonvaarders die opleiden voor KNVvL-brevetten krijgen tot uiterlijk 8 april 2020 de tijd om aan de Europese regelgeving te voldoen. Meer informatie hierover vindt u in bij EASA-regelgeving.

Introductie UPRT

Een afwijkende stand van een vliegtuig (upset) en controleverlies behoren tot de belangrijkste risicofactoren voor dodelijke ongevallen in de commerciële luchtvaart. De preventie ervan is in Europa en mondiaal een strategische prioriteit. Er zijn onder meer nieuwe opleidingseisen
opgesteld om piloten beter voor te bereiden op zulke ongunstige omstandigheden. Deze opleiding heet Upset Prevention and Recovery Training (UPRT). Het Informatieblad 'Introductie UPRT' beschrijft welke stappen een ATO moet ondernemen om UPRT in de opleidingen te verwerken, specifieke UPRT-opleidingen aan te bieden en/of UPRT-instructeurs op te leiden.

TRI privileges, opleiding en brevetnotatie

Er is een wijziging doorgevoerd met betrekking tot het behalen en de brevetnotatie van de privileges van een Type Rating Instructor (TRI). Dit komt door een wijziging in de Europese regelgeving. De informatiebladen TRI(A) privileges en TRI(H) privileges geven een toelichting op de volgende onderdelen:

  • TRI privileges en brevetnotatie.
  • Informatie voor houders van een TRI certificaat (inclusief het toekennen van 'grandfather rights').
  • Informatie voor ATO’s en AOC houders.