Opleidingsinstellingen voor luchtvarenden

Categorieën opleidingsinstellingen

Europees

Approved Training Organisation (ATO)

Een ATO is gekwalificeerd voor de uitvoering van opleidingen met het oog op het (opnieuw) verkrijgen van (Europese) bewijzen van bevoegdheid als piloot en daarmee samenhangende bevoegdverklaringen en certificaten. Een ATO kan opleiden voor de Europese brevetten:

 •  SPL
 • BPL
 • LAPL 
 •  PPL
 •  CPL
 •  MPL
 •  ATPL 
 •  En bijhorende ratings en bevoegdheden

Declared Training Organisation (DTO)

Een DTO is bevoegd voor de uitvoering van opleidingen met het oog op het (opnieuw) verkrijgen van (Europese) bewijzen van bevoegdheid als piloot en daarmee samenhangende bevoegdverklaringen en certificaten. Een DTO kan opleiden voor de Europese brevetten:

 •  SPL
 • BPL
 • LAPL 
 •  PPL
 •  En bijhorende ratings en bevoegdheden (de instrument rating valt hier niet onder).

Voor een DTO worden beperkte eisen gesteld aan de organisatie die als vliegschool wil opereren. De aanvrager kan volstaan met een verklaring (declaratie) met bewijsstukken waarin staat dat hij voldoet aan de eisen. Deze verklaring is basis voor de registratie. Lees meer.

Nationaal

Geregistreerde opleidingsinstellingen kunnen de volgende opleidingen aanbieden:

 • Radiotelefonie (RT)
 • Recreational Pilot Licence (RPL)
 • Recreational Flight Instructor (RFI)

Taalbeoordelingsinstantie

Alleen taalbeoordelingsinstanties (Language Assessment Body, LAB) mogen taalvaardigheidsbeoordelingen uitvoeren. De eisen voor een LAB en de taalvaardigheidsbeoordeling staan in EC 1178/2011 onder FCL.055 en het daarbijbehorende AMC materiaal. Er zijn 2 soorten LAB’s:

 • Volledige LAB’s of door andere EU-landen erkende LAB’s
  Volledige LAB’s mogen taalvaardigheidsbeoordelingen doen voor de initiële afgifte, verlenging en hernieuwde afgifte van LPE’s level 4, 5 of 6.
 • Beperkte LAB’s
  Dit zijn ATO’s en AOC-houders die de ILT heeft erkend. Beperkte LAB’s mogen taalvaardigheidsbeoordelingen doen voor verlenging en hernieuwde afgifte van LPE’s level 4. Zie ook het Informatieblad 'Beperkte Language Assessment Body'.

Rol van de ILT

Aanvragen voor goedkeuringen voor eerste afgiften of wijzigingen doet u bij de ILT. Daarnaast voert de ILT systeemaudits en productinspecties uit bij opleidingsinstellingen en taalbeoordelingsinstanties. Het aantal inspecties staat in algemene zin in het toezichtprogramma dat de ILT jaarlijks uitgeeft. Specifiek ontvangt u jaarlijks een brief. Het toezichtprogramma wordt onder meer bepaald op basis van risicoanalyse.