Opleidingsinstellingen voor onderhoudstechnici

Alleen opleidingsinstellingen met de bevoegdheid Maintenance Training Organisation Approval (MTOA) mogen een Part-66 AML voor onderhoudstechnici afgeven. Het aanvragen van de bedrijfserkenning MTOA gaat via de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Aanvragen MTOA

Het aanvragen van de bedrijfserkenning gaat via het aanvraagformulier onderaan de pagina. Opleidingsinstellingen kunnen een erkenning krijgen voor het geven van de basic training, type trainingen of allebei.

De ILT geeft de MTOA af en houdt toezicht op de opleidingsinstellingen voor luchtvaartonderhoudstechnici. De inspectie richt zich vooral op de interne processen en kwaliteitszorg en houdt deze steekproefsgewijs. Zij beoordeelt ook de theorie en praktijk van de opleidingsinstellingen.

Als een opleiding voldoet aan de regels ontvangt ze van de ILT een MTOA kwalificatie. Deze kwalificatie vermeldt dat de opleiding voldoet aan alle eisen van EASA Part-147 Training Organisation Requirements.