Opleidingsinstellingen voor onderhoudstechnici

Een opleidingsinstelling voor onderhoudstechnici heeft met de ILT te maken voor de erkenning van de school.

Wet- en regelgeving

Om onderhoudswerkzaamheden en het vrijgeven van luchtvaartuigen te mogen verrichten namens het erkende Part-145/Part M-F MOA organisatie is het verplicht een Part-66 AML te hebben. Opleidingen en examens voor deze Part-66 AML worden verzorgd door Part-147 erkende scholen, ofwel scholen met een Maintenance Training Organisation Approval (MTOA). Part-147 erkende scholen kunnen worden erkend voor het geven van de basic training of type trainingen of beide.

De inspectie geeft de MTOA af en houdt toezicht op de opleidingsinstellingen voor luchtvaartonderhoudstechnici. Deze inspecties richten zich vooral op de interne processen en kwaliteitszorg en worden steekproefsgewijs gehouden. Theorie en praktijk van de opleidingsinstellingen worden ook beoordeeld.
Als een opleiding voldoet aan de regels ontvangt ze van de ILT een MTOA kwalificatie. Deze kwalificatie vermeldt dat de opleiding voldoet aan alle eisen van EASA Part-147 Training Organisation Requirements.

Opleidingen

Een overzicht van opleidingsinstellingen vindt u op de pagina "Opleidingen" in het dossier "Onderhoudstechnici".