Opleidingsinstellingen voor luchtverkeersleiders, vluchtinformatieverstrekkers en bedieners van een luchtvaartstation

Opleidingsinstellingen voor luchtverkeersleiders en vluchtinformatieverstrekkers hebben met de ILT te maken voor de certificatie van hun organisatie. Voldoet de opleidingsinstelling aan de regelgeving, dan geeft de ILT een certificaat af. De organisaties die bedieners van luchtvaartstations opleiden zijn vrijgesteld van certificering. Echter voor alle opleidingsinstellingen geldt dat de opleidingen die gegeven worden, inhoudelijk door de ILT moeten worden goedgekeurd.

De inspectie houdt systeem- en producttoezicht op zowel het theorie-, als praktijkaanbod.

Ontwikkelingen

De toezichthouders van Zwitserland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Belgie en Nederland werken aan een gezamenlijk kader voor het beoordelen van nieuwe en bestaande opleidingsinstellingen.

Invoering EASA-regelgeving
Het Europese agentschap voor de luchtvaartveiligheid (EASA) komt de komende jaren met wet- en regelgeving die een deel van de Nederlandse wetgeving op het gebied van luchtvaart gaat vervangen. Meer informatie vindt u in het dossier EASA-regelgeving.