De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op een veilig vervoer en eerlijke concurrentie-verhoudingen binnen de transportsector. Er zijn wettelijke regels opgesteld om de veiligheid van het wegvervoer te bevorderen. De inspectie controleert of ondernemers in het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer de regels naleven.

Zie ook

Hoort bij