Wet- en regelgeving

Er zijn wettelijke regels opgesteld om de veiligheid in het goederenvervoer over de weg en de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs te bevorderen. Daarnaast wordt daardoor oneerlijke concurrentie in de bedrijfstak tegengegaan. Ook het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is aan veel gedetailleerde nationale en internationale regels gebonden.

De regels met betrekking tot de vergunningen die benodigd zijn voor dit vervoer, zijn opgenomen in de Wet Wegvervoer goederen. In de wet wordt voor het vervoer van goederen een onderscheid gemaakt tussen eigen vervoer en beroepsvervoer.

Wetten en regelingen zijn te raadplegen op Overheid.nl.
Snel op de hoogte zijn van nieuwe wet- en regelgeving? Download de wetten-app.

Eigen vervoer

Eigen vervoer is het vervoer met vrachtauto's van goederen, uitsluitend bestemd voor of afkomstig van eigen onderneming of bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn de producent die de grondstoffen voor de fabricage van zijn product zelf ophaalt of zijn product zelf naar de klant vervoert. Maar ook de middenstander die zijn goederen bij de groothandel haalt of zijn verkochte goederen naar de klant brengt.

Beroepsvervoer

Beroepsvervoer is het vervoer van goederen met vrachtauto's tegen vergoeding, uitgezonderd het eerder genoemde eigen vervoer. Dit zijn transportondernemingen of koeriersdiensten die tegen vergoeding goederen van een ander vervoeren. Voor beroepsvervoer is een vergunning beroepsvervoer verplicht. Deze vergunning kunt u aanvragen bij de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Chauffeurs

Voor ondernemers die chauffeurs in dienst hebben is verplicht dat:

  • chauffeurs op de loonlijst staan
  • chauffeurs beschikken over een verklaring van dienstbetrekking
  • chauffeurs bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zijn aangemeld
  • de loonbelastingverklaring naar de Belastingdienst is verstuurd¬†

Het is mogelijk om tijdelijk chauffeurs aan te nemen door gebruik te maken van:

  • collegiale inleen
  • erkend uitzendbureau