Uitzonderingen op vergunningsplicht of inschrijvingsplicht

In sommige gevallen is geen vergunning of inschrijving nodig.

In de volgende gevallen is geen vergunning of inschrijving nodig, zoals bij het vervoer van:

  • Goederen met vrachtauto's(-combinatie) waarvan het laadvermogen niet meer bedraagt dan 500 kilogram. Zowel eigen vervoer als beroepsvervoer met dergelijke voertuigen is vrij. Bepalend is het laadvermogen van het voertuig en niet het gewicht van de lading.
  • Kranten, tijdschriften, reclamedrukwerken, in een distributie of verspreidbedrijf, als dit bedrijf de beschikking heeft over niet meer dan één vrachtauto, of één vrachtauto plus aanhangwagen, en waarbij geldt dat de totale massa van de gebruikte voertuigen gezamenlijk niet meer mag bedragen dan 3.500 kilogram.
  • Particulier afval.
  • Afvalstoffen door of in opdracht van gemeentelijke diensten.
  • Postvervoer als bedoeld in de Postwet door een concessiehouder/dochtermaatschappij.
  • Beer, kolkafval, spoel-, sproeiwater voor het reinigen van de openbare weg, zand en chemicaliën voor bestrijding van gladheid van wegen, destructiemateriaal, met voor deze doelen ingerichte of uitgeruste vrachtauto's.
  • Landbouwproducten door een landbouwer ten behoeve van het landbouwbedrijf, als gebruik wordt gemaakt van een tractor of een voertuig bestemd voor gebruik buiten de (openbare) weg; Vervoer van melkbussen tussen veehouderijen en zuivelfabrieken.
  • Betonmortelspecie met daartoe speciaal ingerichte vrachtauto's (Vervoer binnen Nederland) van de betonmortelfabriek naar in aanbouw zijnde bouwobjecten.

Overige vrijstellingen

Er zijn ook vrijstellingen voor:

  • Eigen vervoer, verricht met vrachtauto's waarmee onbeladen geen hogere snelheid bereikbaar is dan 10 km per uur.
  • Bergingsvoertuigen zijnde een voertuig dat speciaal is ingericht voor berging; waarvan het toegestane laadvermogen van het bergingsvoertuig het toegestane laadvermogen van een eventuele aanhangwagen minder is dan respectievelijk 3500 kilogram en 1500 kilogram.