Tijdelijke inhuur

Het kan voorkomen dat u als ondernemer in het vrachtvervoer een vracht wilt vervoeren en u tijdelijk niet de beschikking over voldoende chauffeurs heeft. Het is dan mogelijk om tijdelijk chauffeurs aan te nemen door gebruik te maken van collegiale inleen of een erkend uitzendbureau.

Collegiale inleen

Heeft u als ondernemer tijdelijk niet de beschikking over voldoende chauffeurs? Onder bepaalde voorwaarden kunt u chauffeurs van een andere ondernemer in het beroepsvervoer inhuren. Dat wordt ook wel collegiale inleen genoemd.

Voorwaarden zijn:

  • Dat de chauffeur die u inhuurt is in dienst van een ondernemer met vergunning. De chauffeur kan een verklaring van dienstbetrekking tonen.
  • Dat het uitlenen van chauffeurs aan een andere ondernemer alleen mag als zonder winstoogmerk.
  • Dat de inleen¬†maximaal 6¬†weken duurt.

Uitzendbureau

Ondernemers die een chauffeur nodig hebben kunnen daarvoor terecht bij uitzendbureaus die chauffeurs voor het beroepsgoederenvervoer uitzenden. Alleen uitzendbureaus die zijn aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat mogen dit. Een chauffeur heeft dan een verklaring van terbeschikkingstelling nodig. Hij moet deze onderweg bij controle kunnen tonen. Het uitzendbureau verstrekt deze verklaring.

Als de chauffeur niet meer werkt voor het bedrijf waarheen hij is uitgezonden, levert hij de verklaring in bij het uitzendbureau.

Uitzendbureaus die chauffeurs uitzenden in het beroepsgoederenvervoer dienen een aanwijzingsbeschikking aan te vragen bij Kiwa Register.

Overigens is degene die de chauffeur heeft ingeleend, verantwoordelijk voor de naleving van de rij- en rusttijden.