Melden ongewone voorvallen BRZO

Bedrijven moeten een ongewoon voorval (incident of afwijking van de reguliere bedrijfsvoering) melden aan het bevoegd gezag. Vaak is dit de uitvoeringsdienst van de gemeente of de provincie.

Melden

Voor de melding van een ongewoon voorval aan de regionale omgevingsdienst (RUD) kunnen bedrijven een vragenlijst benutten die ingaat op al de relevante onderwerpen. Op basis van de melding kan de omgevingsdienst een onderzoek instellen.

Gevaarlijke stoffen

Als het ongewone voorval plaatsvond tijdens het laden, vullen, lossen of vervoeren van gevaarlijke stoffen, dan moet het bedrijf dit ook direct melden (artikel 47 Wet vervoer gevaarlijke stoffen) bij de ILT. Meer informatie staat op de webpagina Meldingen, rapportages en signalen transport gevaarlijke stoffen.

Doormelden

De omgevingsdienst geeft de meldingen van ongewone voorvallen direct door aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij maakt daarvoor gebruik van het formulier Melding ongewone voorvallen Wm artikel 17.2.

Rol van de ILT

Terwijl omgevingsdiensten de afzonderlijke ongewone voorvallen onderzoeken, analyseert de ILT het totaal van al de gemelde voorvallen.  Als de ILT hierbij bijzondere zaken opvalt (trends of niet eerder voorgekomen problemen, oorzaken en oplossingen), analyseert en deelt zij die met alle omgevingsdiensten. De omgevingsdiensten gebruiken deze informatie voor de uitvoering van hun werk en de advisering van het hun opdrachtgevende bevoegd gezag.