Factsheet Meldingen BRZO-bedrijven 2019

Nederland kent ongeveer vierhonderd bedrijven die vanwege het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO) ongewone voorvallen (incidenten) moeten melden aan hun bevoegd gezag. In 2019 is het percentage BRZO-bedrijven dat meldingen deed met 51% vrijwel gelijk gebleven met 2018. Het aantal bedrijven dat geen melding doet, is daarmee nog steeds fors. In 2019 werden in totaal 2.324 ongewone voorvallen gemeld. Bekijk de factsheet voor meer informatie.