Factsheet Meldingen ongewone voorvallen BRZO (Wm 17.2) in 2017

De ILT registreert en analyseert meldingen van ongewone voorvallen om daar gezamenlijk (overheid en sector) van te leren.

Ongewone voorvallen zijn incidenten met potentieel verregaande gevolgen voor het milieu. Door meer te weten te komen over de oorzaak, kunnen ongewone voorvallen beter worden voorkomen. Zo weten werknemers en omwonenden dat bedrijf en bevoegd gezag continue aandacht hebben voor de veiligheid.