Opleidingen

Het Europees geldend brevet voor luchtverkeersleiders stelt eisen aan het:

  • Opleidingsniveau.
  • Behoud van vakbekwaamheid.
  • Medisch certificaat.
  • Trainen van examinatoren.

De vakbekwaamheid van het personeel wordt gecontroleerd via de uitgifte van bewijzen van bevoegdheid en het toezicht op opleidingsinstelling. Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de kwaliteit van de instelling en daarmee ook op de vakbekwaamheid via de startopleidingen en voortgezette opleidingen.