Vereiste documenten

Volgens de Luchtvaartnavigatiedienstenverordening (550/2004) moeten alle luchtvaartnavigatiedienstverleners gecertificeerd zijn om hun luchtverkeerdiensten aan te bieden in Europa. Een aanvraag voor een certificaat gaat via de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT).

Certificaat aanvragen

Voor certificatie moet u een aanvraag indienen bij de ILT. De aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en een zelfevaluatie waarin u per artikel aangeeft hoe hij de onderneming aan de wet- en regelgeving voldoet. Alle ondersteunende informatie (zoals interne procedures en handboeken) moeten hierbij ingeleverd worden. De formulieren vindt u onder 'Zie ook' onderaan deze pagina.

Acceptable Means of Compliance

De ILT heeft in samenwerking met de NSA's van Duitsland, België en Luxemburg en de daarin gevestigde Luchtverkeerdienstverleners (ANSP's) 'Acceptable Means of Compliance (AMC's)' opgesteld. Deze AMC's zijn geaccepteerd door deze 4 staten en vereenvoudigen het voldoen aan de gemeenschappelijke eisen. De AMC’s zijn ontwikkeld om te helpen, maar het is de regelgeving die uiteindelijk bindend is. Bekijk 'Zie ook' onderaan deze pagina.

Certificaat behouden

Het certificaat is onbeperkt geldig. Wel moet de certificaathouder aan de eisen en voorwaarden blijven voldoen waaronder het certificaat is verleend. De ILT voert hiervoor systeemaudits en productinspecties uit. De hoeveelheid audits en inspecties worden opgenomen in het Toezichtprogramma en plant de ILT op basis van risicoanalyse. Zijn er wijzigingen in processen? Die moet u aan de ILT doorgeven. Indien uw onderneming niet meer aan de criteria voldoet, kan de NSA verbeteringen sommeren of uiteindelijk het certificaat intrekken.

De ILT berekent certificatiewerkzaamheden door aan de luchtverkeerdienstverleners. Zij berekenen de kosten weer door aan hun afnemers, de gebruikers van het luchtruim.

Certificering meteorologische diensten

Ondernemingen die meteorologische diensten aanbieden aan luchtverkeersleidingsorganisaties, moeten gecertificeerd zijn op basis van verordening 2096/2005 van de Europese Commissie. Certificering is een voorwaarde, maar geeft niet de garantie dat men in elk land diensten mag aanbieden. De Europese verordening geeft elk land de mogelijkheid specifieke leveranciers aan te wijzen. Zo heeft Nederland het KNMI aangewezen voor het verstrekken van meteorologische diensten aan de luchtverkeersleiding.