Wet- en regelgeving

Voor het toezicht op luchtvaartnavigatiedienstverleners schrijft de EU voor (Kaderverordening 550/2004) dat ieder land over een National Supervisory Authority (NSA) beschikt. In Nederland maakt de NSA deel uit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

National Supervisory Authority

Luchtvaartnavigatiedienstenverordening

Alle luchtvaartnavigatiedienstverleners moeten sinds 2007 een certificaat hebben. Het certificaat geeft aan dat de dienstverlener voldoet aan de gemeenschappelijke eisen (luchtvaartnavigatiedienstverordenig 550/2004) en haar diensten mag aanbieden in de EU. De gemeenschappelijk eisen voor de veilige en efficiënte verlening van luchtvaartnavigatiediensten, staan beschreven in deze verordening.

Luchtruimverordening

De Luchtruimverordening (551/2004) geeft de organisatie aan van het gemeenschappelijk Europese luchtruim (SES).

Interoperabiliteitsverordening

De Interoperabiliteitsverordening (552/2004) geeft aan hoe de luchtverkeersleidingorganisaties binnen het Europese systeem met elkaar moeten samenwerken. Om zo nodig, diensten efficiënt en veilig aan elkaar over te dragen.

Extended Basic Regulation EASA

Extended Basic Regulation EASA (1108/2009) regelt de uitbreiding van het werkveld van de Europese Commissie naar luchthavens en luchtruim.

Certificatie en toezicht luchtverkeersdienstverleners

De huidige wet- en regelgeving (Engels) op basis waarvan de IVW certificeert en toezicht houdt op luchtverkeerdienstverleners:

  • COMMISSION REGULATION (EC) No 2017/373 of 1 March 2017 laying down common requirements for providers of air traffic management/ air navigation services and other air traffic management network functions and their oversight.
  • COMMISSION REGULATION (EU) No 73/2010 of 26 January 2010 laying down requirements on the quality of aeronautical data and aeronautical information for the single European sky.
  • COMMISSION REGULATION (EC) No 482/2008 of 30 May 2008 establishing a software safety assurance system to be implemented by air navigation service providers and amending Annex II to Regulation (EC) No 2096/2005.