Vereiste documenten

Voor het besturen van een MLA is een vliegbewijs RPL(A) nodig. Dat is het nationale/recreatieve vliegbrevet voor de categorie vliegtuig/aeroplane met de klasse bevoegdverklaring MLA. In het vliegbewijs wordt niet aangegeven of iemand in staat is te vliegen met een bepaald besturingssysteem of op een bepaald type MLA. De eisen voor een RPL(A) staan in bijlage 2 van de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001. Een opleiding voor RPL(A) volgt u aan een geregistreerde vliegschool (RTF).

Eisen MLA

  • Een MLA moet zijn ingeschreven in een luchtvaartuigregister (dat moet blijken uit een Bewijs van Inschrijving). Ook moet het toestel zijn voorzien van een nationaliteits- en inschrijvingskenmerk (zoals PH-XYZ) en zijn voorzien van een Speciaal-Bewijs van luchtwaardigheid (S-BVL). Tenslotte moet er ook een geluidscertificaat aanwezig zijn. Lees meer.
  • Het S-BVL is een bewijs van luchtwaardigheid voor luchtvaartuigen die buiten het kader van EU verordening 2018/1139 vallen en ook niet aan de eisen voor luchtwaardigheid volgens het ICAO-verdrag voldoen. Het S-BVL is alleen geldig voor vluchten binnen het vluchtinformatiegebied Amsterdam. Voor vluchten buiten Nederland is het noodzakelijk dat de luchtvaartautoriteit van dat land het Nederlandse S-BVL accepteert of gelijkstelt. Dat kan middels algemene regelgeving of individueel. Een S-BVL vraagt u aan bij het luchtvaartuigregister.
  • Het type toestel moet zijn getoetst en toegelaten door de luchtvaartautoriteiten van Duitsland, Tsjechië of Groot Brittannië. Bovendien moet het toestel aan de Duitse geluidseisen voldoen. Een geluidscertificaat vraagt u aan bij het luchtvaartuigregister.
  • Een verzekering is verplicht voor de aansprakelijkheid tegenover (niet betalende) passagiers. De dekking moet ten minste 100 000 BTR per passagier zijn (bijzondere trekkingsrechten zoals vastgesteld door het Internationaal Monetair Fonds).

Internationale afspraken

Er zijn geen internationale afspraken op basis waarvan het RPL(A) buiten Nederland wordt geaccepteerd. Als u met een RPL(A) buiten Nederland wilt vliegen, moet u van tevoren bij de nationale luchtvaartautoriteit nagaan of en zo ja, onder welke voorwaarden dat mag. Vliegbewijzen die wel buiten Nederland rechten geven, zijn voorzien van aanduidingen als ‘afgegeven op grond van Annex 1 bij het Verdrag van Chicago – ICAO’ of zijn vliegbewijzen uitgegeven op grond van EU voorschriften (FCL).’