Wet- en regelgeving

De minister stelt beperkingen aan het gebruik van een lichte gyrokopter, omdat een MLA niet is gecertificeerd. Zo is er geen type-certificaat (TC) afgegeven en daarom is er geen TC-houder en hoeft het ontwerp niet afkomstig te zijn van een organisatie met een ontwerperkenning (DOA: Design Organisation Approval). Bovendien is het toestel niet gebouwd door een organisatie met een productie-erkenning (POA: Production Organisation Approval) en wordt het onderhoud niet gedaan door een erkende onderhoudsorganisatie (MOA: Maintenance Organisation Approval). Het onderhoud mag door en onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar worden gedaan.

Een MLA mag alleen recreatief worden gebruikt en voor de opleiding tot RPL(A). Met een MLA mag geen luchtwerk worden verricht. Luchtwerk is bijvoorbeeld fotografie, film, onderzoek, observatie en patrouille, reddingsoperaties en reclame. Met een RPL(A) mogen alleen vluchten worden uitgevoerd:

 • Zonder vergoeding en zonder baat.
 • Tijdens de daglichtperiode en binnen de zichtvliegregels (VFR).

Alleen de instructeur die instructie geeft op een MLA (de RFI(A)) mag een vergoeding ontvangen die betrekking heeft op de instructie.

Uiteraard geldt de Wet luchtvaart met de daaronder vallende amvb’s en regelingen, zoals het Besluit vluchtuitvoering, Besluit Luchtvaartuigen 2008, Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en het Luchtverkeersreglement (LVR). 

Vrijstelling vervoersvergunning

Als u niet beroepsmatig een passagier vervoert (met een vliegtuig met een maximale massa van 2000 kilogram), is er een vrijstelling voor een vervoersvergunning. Een passagier mag mee in een MLA als deze geen vergoeding geeft in welke vorm dan ook en de vlieger: 

 • Geen ‘baat’ heeft bij de vlucht.
 • Ten minste 10 uur ervaring heeft als gezagvoerder van een luchtvaartuig in dezelfde categorie (=A) of met dezelfde bevoegdverklaring (=MLA).
 • In de voorafgaande 90 dagen ten minste 3 starts en 3 landingen heeft uitgevoerd in een MLA.
 • Iedere passagier voorafgaand aan de vlucht vertelt dat de MLA niet is gecertificeerd volgens internationale luchtwaardigheidseisen.
 • Het is verplicht

  om in een MLA op een voor elke inzittende zichtbare plaats duidelijk leesbaar de volgende waarschuwing te hebben:
  Waarschuwing voor inzittenden:
  Deze MLA is niet gecertificeerd volgens internationale luchtwaardigheidsvoorschriften. Het veiligheidsniveau is niet vastgesteld.

Starten en landen

In principe moet u met een MLA gebruik maken van een luchthaven waarop mag worden gestart en geland met een (micro licht) vliegtuig. Als u een eigen terrein wilt creëren om te kunnen starten of landen, moet u een locatie zoeken die voldoet aan de voorschriften van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (RVGLT, artikel 20, 21 en 22). Daarna heeft u een toestemming nodig van de provincie waar de locatie is gelegen. Deze kan bestaan uit een luchthavenregeling (LHR) of een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG). In de RVGLT zijn locatie en inrichtingseisen opgenomen voor luchthavens en TUG terreinen. Voor vliegtuigen (en MLA) geldt verder dat er specifieke inrichtingseisen zijn (artikel 25 RVGLT). Meer informatie hierover vindt u in de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen.