Offshore luchthavens

Op het Nederlandse deel van het continentaal plat bevinden zich ruim 100 locaties waar olie- en gas geproduceerd wordt. Om mensen een goederen naar en van deze locaties te vervoeren, zijn er helikopterluchthavens. Het grootste deel van deze helikoptervluchten gaat vanaf de militaire luchthaven Maritiem Vliegkamp De Kooy.  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verantwoordelijk voor de certificering van deze helikopterluchthavens.

Wet- en regelgeving

Volgens artikel 51 van het Mijnbouwbesluit moet een helikopterluchthaven op een mijnbouwinstallatie voorzien zijn van een helikopterdek, tenzij hier ontheffing voor is. Voor de inrichting en uitrusting van de helikopterluchthaven kan de minister verdere regels opstellen. Deze staan in hoofdstuk 2 van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (RVGLT) en zijn gebaseerd op de standaarden en voorschriften in de Internationale Burgerluchtvaartcriteria in ICAO Annex 14, volume II heliports.

Certificering

Volgens artikel 51 van het Mijnbouwbesluit mag een helikopterluchthaven op een mijnbouwinstallatie pas worden gebruikt na instemming van de minister. Deze instemming is voor maximaal 3 jaar geldig. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft hiervoor zogenaamde helidek certificaten af. De ILT doet dat als de exploitant aantoont dat de inrichting en uitrusting van de helikopterluchthaven voldoet aan de eisen in hoofdstuk 2 van de RVGLT.

Neem contact op met de ILT voor deze aanvraag.