Overige burgerluchthavens en andere terreinen

Overige luchthavens en andere terreinen zijn alle luchthavens in Nederland die een luchthavenregeling of besluit op basis van artikel 8a.51 van de Wet Luchtvaart hebben. Dit is de zogenaamde ontheffing voor Tijdelijk en uitzonderlijke gebruik (TUG-ontheffing), die is afgegeven door de provincie en de off-shore helikopterluchthavens.

Onder luchthavens met een luchthavenregeling of luchthavens met een TUG-ontheffing vallen bijvoorbeeld de helikopterluchthavens bij bedrijven, luchthavens voor gemotoriseerd schermvliegen, zweefvliegen of zeilvliegtuigen. Deze luchthavens hebben alleen voor de inrichting met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te maken. De inrichting moet hierbij voldoen aan hoofdstuk 3 van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen.

De provincie is verantwoordelijk voor het toezicht op milieu en externe veiligheid. Off-shore helikopterluchthavens vallen buiten de bevoegdheid van de provincie en vallen voor de certificering, toezicht op de inrichting en het veilig gebruik van deze helikopterluchthavens onder de ILT. De inrichting van de off-shore luchthaven moet hierbij voldoen aan hoofdstuk 2 van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen. Lees meer over de Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim.