Militaire luchthavens met burgermedegebruik

De militaire luchthavens vliegbasis Eindhoven en Maritiem Vliegkamp De Kooy handelen niet alleen militair luchtverkeer af maar ook burgerpassagiers. Dat gebeurt door civiele medegebruikers: Eindhoven Airport en Luchthaven Den Helder. De Militaire Luchtvaart Autoriteit houdt toezicht op de luchthavens als het gaat om veiligheid en milieu. De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de civiele exploitanten. 

Eindhoven Airport heeft een belangrijke functie in de regio voor lijndiensten, zakenvluchten en vakantiechartervluchten en luchtvracht. Luchthaven Den Helder is de civiele medegebruiker van De Kooy. Luchthaven Den Helder heeft een belangrijke functie in de bevoorrading van onder andere olie- en gasproductieplatformen in de Noordzee. Het is dan ook een van de drukste militaire vliegvelden van Nederland voor helikopterverkeer. 

Voor beide luchthavens geldt dat de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) zowel veiligheidstoezicht als milieutoezicht houdt op de luchthavens. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verantwoordelijk voor het toezicht op de burgerexploitant: Eindhoven Airport en Luchthaven Den Helder.

Veiligheidscertificaat

Militaire luchthavens vliegbasis Eindhoven en Martitiem Vliegkamp de Kooy hebben allebei een veiligheidscertificaat, uitgegeven door de MLA. Eindhoven Airport (burgerexploitant van de vliegbasis Eindhoven) is gecertificeerd door de ILT. De inspectie is bezig met de certificering van de burgerexploitant van Maritiem Vliegkamp.

Opleiding

De ILT toetst via audits de kwaliteitsborging van de gegevens die worden aangeleverd door deze luchthavens. Daarbij bekijkt de ILT of de bevoegde personen aantoonbaar in staat zijn om de registraties, bewerkingen en berekeningen op een correcte manier uit te voeren.

Verantwoordelijkheid voor opleiding

De ILT bepaalt niet aan welke opleidingseisen medewerkers van deze luchthaven moeten voldoen. Deze eisen vallen onder de verantwoordelijkheid van de burgerexploitant.

Indelingsbesluit

Rondom deze militaire luchthavens met burgermedegebruik gelden ruimtelijk regels. Deze regels gelden voor het luchthavengebied en het beperkingengebied. De regels zijn er voor de vliegveiligheid en de bescherming van de omgeving tegen de gevolgen van de geluidbelasting en het externe veiligheidsrisico van het luchthavenluchtverkeer. Gemeenten die (deels) binnen het beperkingengebied liggen, moeten bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening houden met deze ruimtelijke regels. Op wetten.nl staat het luchthavenbesluit De Kooy en het luchthavenbesluit Eindhoven.