Grondafhandelaren

Grondafhandeling bestaat uit alle activiteiten rondom het vliegtuig na aankomst en vóór vertrek, met uitzondering van technische werkzaamheden aan het luchtvaartuig. Denk aan in- en uitstappen van passagiers, het laden en lossen van bagage, post en vracht, tanken, schoonmaken, cateren, ijs- en sneeuwvrij maken van het vliegtuig en pushback.

Indirecht toezicht op grondafhandelingsbedrijven

De luchtvaartmaatschappij en de luchthaven zijn verantwoordelijk voor een veilige grondafhandeling. De ILT houdt toezicht op luchtvaartmaatschappijen en luchthavens. Grondafhandelingsbedrijven staan dus onder indirect toezicht. Een goede grondafhandeling is essentieel voor de luchtvaartveiligheid. Daarom voert de ILT aanvullend steekproefsgewijs productinspecties uit tijdens de SAFA-, SACA- en SANA-inspecties op de luchthavens.