Grondafhandeling luchthaven Schiphol

Luchthaven Schiphol is verplicht een toelatingstoets op te stellen voor grondafhandelaren die actief zijn op het luchtvaartterrein. Ook het toezicht op de grondafhandelaren is de verantwoordelijkheid van de luchthaven. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert dit tijdens de audits op de luchthaven. Ook via het toezicht op de luchtvaartmaatschappijen houdt de ILT toezicht op de grondafhandelaren.

Veiligheidsmanagementsysteem

Het dagelijkse toezicht op de vliegtuigopstelplaats heeft de ILT via een convenant gedelegeerd aan Schiphol Airport Authority. Eisen voor grondafhandelaren moeten vermeld staan in het veiligheidsmanagementsysteem. Dit moet tenminste bevatten:

  • Afspraken die met anderen zijn gemaakt over de veiligheid op en rond de luchthaven.
  • Een beschrijving van de manier waarop de exploitant (beheerder) nagaat of de door hem gestelde voorschriften voor de orde en veiligheid door de gebruikers van de luchthaven worden nageleefd en van de maatregelen die hij zo nodig neemt.