Opleidingen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt geen directe eisen met betrekking tot de opleidingen van de grondafhandelingspersoneel. Het onderwerp wordt wel behandeld in het normenpakket van IATA.