Opleidingen grondafhandelingspersoneel

De Inspectie Leefomgeving en Transport stelt geen directe eisen aan de opleidingen van de grondafhandelingspersoneel. Het onderwerp wordt wel behandeld in het normenpakket van IATA.