Cleaning additives

Voor het wassen van tanks en bijbehorende leidingen van zeeschepen kan gebruik worden gemaakt van Cleaning Additives of Cleaning Agents. Er wordt van een cleaning additive gesproken indien deze in kleine hoeveelheden aan het waswater wordt toegevoegd. Er mogen alleen cleaning additives worden gebruikt die zijn beoordeeld door de IMO. De procedure en de voorschriften voor evaluatie zijn beschreven in de MEPC.1/Circ.590. Beoordeelde cleaning additives worden genoemd in de annex 10 van de recentste versie van de MEPC.2/circ.

Cleaning Agents zijn schoonmaakproducten die onverdund worden gebruikt. Deze vallen niet onder deze procedure. De lozing ervan valt onder de MARPOL voorschriften.
Bij de beoordeling van de cleaning additives wordt het effect van de stof voor het aquatisch milieu geëvalueerd. Gevaarsaspecten voor gebruikers en de werking van het product worden niet beoordeeld.

Om de cleaning additive beoordeeld te krijgen moeten deze worden aangeboden bij de IMO sub-committee on Pollution Prevention and Response (PPR), via de nationale overheid van het land van productie. Dat kan twee keer per jaar; meestal aan het begin van het jaar en net na de zomer. Voor de exacte data kan contact worden opgenomen met de ILT via nsi-tez-kv@ilent.nl

Bij de beoordeling zijn alleen vertegenwoordigers van nationale overheden aanwezig, geen personen uit het bedrijfsleven. Informatie over de samenstelling van cleaning additives wordt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
Het aanvragen van de evaluatie van in Nederland geproduceerde cleaning additives kan door de volgende informatie te zenden aan de ILT: nsi-tez-kv@ilent.nl

  • een compleet ingevuld aanvraagformulier uit MEPC.1/circ. 590
  • een instructie voor de toepassing
  • bij voorkeur een Material Safety Data Sheet (MSDS)

De ILT zal dan een eerste controle uitvoeren op conformiteit met de MEPC.1/Circ.590.
Het aanvraagformulier moet alle zgn. GESAMP Hazard Profiles (GHP) van de componenten bevatten. De actuele lijst van GHP’s is te vinden op de website van IMO. Indien er geen GHP voor één of meerdere componenten beschikbaar is, dan moet dat worden opgesteld.