Koeriers

Voor koeriers (pakketbezorgers) gelden in veel gevallen dezelfde regels als voor vrachtwagens. De ILT houdt onder andere toezicht op de aanwezigheid van een vergunning, eis van dienstbetrekking en overbelading. Ook controleert de ILT de naleving van de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het doel is het tegengaan van oneerlijke concurrentie en het bevorderen van veilig vervoer van goederen. 

Vergunning

Voor commercieel vervoer van pakjes en pakketten met bestelbussen en (kleine) vrachtwagens is in veel gevallen een vergunning beroepsgoederenvervoer (NIWO) nodig. Dat geldt als het voertuig een laadvermogen heeft van meer dan 500 kilo of een toegestane maximum massa van meer dan 2500 kilo. Het maximale laadvermogen is de toegestane maximum massa van het voertuig min de massa rijklaar. De toegestane maximum massa en het gewicht van het voertuig staan op het kentekenbewijs.

Overbelading

De bestelbus of een ander voertuig van de koerier mag niet meer gewicht vervoeren dan het maximale laadvermogen. Te zwaar beladen voertuigen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties in het verkeer. Bovendien leidt het tot oneerlijke concurrentie met koeriers die zich wel aan de beladingsnormen houden.

Eis van dienstbetrekking

Iedere chauffeur in het beroepsgoederenvervoer die in loondienst is, moet in het bezit zijn van een verklaring van dienstbetrekking (ook wel werkgeversverklaring genoemd). Een transportondernemer is verplicht deze verklaring te geven aan alle chauffeurs die bij de ondernemer in loondienst zijn.

Chauffeurs die via een uitzendbureau werken, ontvangen een verklaring van terbeschikkingstelling van het uitzendbureau. Dit mag alleen een uitzendbureau zijn met een aanwijzingsbeschikking van KIWA. De chauffeur moet de verklaring van terbeschikkingstelling onderweg bij een controle kunnen tonen. 

Zelfstandige chauffeurs zonder personeel (ZZP-er) moeten zelf een vergunning beroepsgoederenvervoer (NIWO) hebben en een vrachtauto kopen, huren of leasen.

Overig

Vervoer gevaarlijke stoffen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden speciale regels.

Arbeidsomstandigheden

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) controleert op arbeidsomstandigheden in deze sector.