Verklaring van dienstbetrekking

Elke vrachtwagenchauffeur in het beroepsgoederenvervoer moet in het bezit zijn van een verklaring van dienstbetrekking. Deze wordt ook wel de werkgeversverklaring genoemd.

Een transportondernemer is verplicht deze verklaring te geven aan alle chauffeurs die bij de ondernemer in loondienst zijn. Chauffeurs die in dienst zijn van bedrijven die eigen vervoer verrichten, hebben geen verklaring van dienstbetrekking nodig.

De verklaring van dienstbetrekking is het bewijs dat de chauffeur:

  • een arbeidsovereenkomst heeft met een transportbedrijf met een geldige vergunning voor het beroepsvervoer.
  • vervoer verricht voor rekening en risico van een ondernemer met vergunning.
  • in dienst is van een ondernemer met vergunning.

U kunt een lege verklaring van dienstbetrekking of werkgeversverklaring downloaden bij Kiwa register.