Wegcontroles

Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleren in het hele land. Zij werken vaak samen met politie en andere opsporings- en inspectiediensten.

Bij wegcontroles wordt gekeken of:

  • De chauffeur zich houdt aan de rij- en rusttijden.
  • De chauffeur beschikt over de juiste documenten zoals een geldig rijbewijs, geldig kenteken- en APK-keuringsbewijs, geldige code vakbekwaamheid (Code 95) en een geldige geneeskundige verklaring.
  • De vervoerder in het bezit is van:
    - Een vergunning beroepsvervoer.
    - Andere verplichte documenten zoals bijvoorbeeld een reisblad.