Als er geen kennisgeving nodig is, maar de informatieverplichting voor groene lijst afvalstoffen van de EVOA geldt (Bijlage VII), dan vindt u hier ook voorbeelden van documenten die u hierbij kunt hanteren.

Bijlage VII-document

Op grond van de EVOA dient het afvaltransport vergezeld te gaan van het bijlage VII-document in geval van de overbrenging van:

  • afvalstoffen van de groene lijst voor nuttige toepassing
  • afvalstoffen bestemd voor laboratoriumanalyse van ten hoogste 25 kg

Contract nodig vóór afvaltransport

Voordat het transport plaatsvindt moet de opdrachtgever met de ontvanger een juridisch bindend contract afsluiten. Dit geldt niet in geval van afvalstoffen voor laboratoriumanalyse.

Toelichting bij overbrengen groene lijst afval

Een toelichting op de bijlage VII-formulieren die gebruikt moeten worden bij de overbrenging van groene lijst afvalstoffen, volgens art.18 (de informatieverplichting) van Verordening (EG) 1013/2006.