Laad- en losplaats

De omvang van de lading en het soort gevaarlijke stoffen dat een schip vervoert, bepalen waar het schip mag worden gelost en geladen. Om risico's te reduceren, worden explosieve stoffen altijd op grote afstand van woonwijken gehouden.

Niet alleen de hoeveelheid materiaal is daarbij een gegeven, maar ook met de zwaarte van een mogelijke explosie. Hoe gevaarlijker de explosieve stoffen aan boord, hoe verder het schip van de bewoonde wereld moet worden gelost en geladen. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in het vuurwerkbesluit.

De bevoegde plaatselijke autoriteit (lees: havendienst) beoordeelt hoe gevaarlijk de lading is en hoever van woonwijken het schip, geladen met explosieven, verwijderd moet blijven. Voor alle stoffen moet worden voldaan aan de havenverordening voor de betreffende haven en aan de milieuvergunning van het bedrijf waar geladen of gelost wordt.