Opslag

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen geldt ook als het transport wordt nedergelegd, een term die aangeeft dat tijdens een vervoerstraject de goederen tijdelijk blijven staan op bijvoorbeeld een opslaglocatie. Alle regels die gelden bij vervoer van gevaarlijke stoffen blijven tijdens deze periode van kracht. Gevaarlijke goederen mogen bijvoorbeeld tijdens het nederleggen niet opnieuw worden verpakt.

Welke wetgeving van toepassing is tijdens het neerleggen is afhankelijk van het vervolgvervoer, in veel gevallen via de weg of het spoor. Dan is de wetgeving voor respectievelijk het wegvervoer (ADR) of de trein (RID) van toepassing.