Veiligheidsadviseur

Vervoert uw onderneming gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor of binnenwater, geeft u opdracht deze te vervoeren of laadt, lost, vult of verpakt u daarvoor?

Dan moet u 1 of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen benoemen.

 De positie en de taken van de veiligheidsadviseur staan in sectie 1.8 van het ADR, RID en ADN. Sommige ondernemingen zijn vrijgesteld tot 2023 en hoeven nog geen veiligheidsadviseur aan te stellen (sectie 1.6.1.44 ADR/RID/ADN).
De veiligheidsadviseur:

  • Adviseert het bedrijf over het vervoer van gevaarlijke stoffen.
  • Zorgt dat bedrijven zich aan  de  regels voor vervoer gevaarlijke stoffen houden.
  • Neemt maatregelen om ongelukken te voorkomen.
  • Stelt noodprocedures op.
  • Meldt ongevallen (zie ook Meldingen, rapportages en signalen transport gevaarlijke stoffen).
  • Maakt een jaarverslag over de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Nederland stelde aanvullende eisen op in een beleidsregel met bijbehorende werkinstructie.
Een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen beschikt over een certificaat veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor dan wel de binnenwateren. Dit certificaat is 5 jaar geldig. Het examen hiervoor moet worden afgelegd bij de Contactcommissie Vakbekwaamheid (CCV) van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Vrijstelling veiligheidsadviseur

Niet alle bedrijven hoeven een veiligheidsadviseur te benoemen. Het VLG/VSG/VBG bepaalt dat de uitzonderingen in sectie 1.8.3.2 van het ADR/RID/ADN ook binnen Nederland van toepassing zijn. Ondernemingen hebben dan een vrijstelling als alle handelingen uitsluitend worden gedaan op basis van:

  • Een vrijstelling van het ADR genoemd in sectie 1.1.3.1 ADR of 3.3 ADR/RID/ADN.
  • De 1000-puntenregeling (sectie 1.1.3.6 ADR/RID).
  • Vervoer als gelimiteerde/vrijgestelde hoeveelheid (sectie 3.4 en 3.5 ADR).
  • Een calamiteit voor binnenlands vervoer.