Tunnels

Sinds 1 januari 2010 is het huidige tunnelregime binnen Nederland van kracht. Hiermee is de oude categorie I en II indeling komen te vervallen. Hiervoor is een indeling in de categorie A tot en met E in de plaats gekomen. De indeling van de tunnels is als volgt:

Categorie A

 • Leidsche Rijntunnel
 • Roertunnel
 • Schipholtunnel
 • Swalmentunnel
 • Willem-Alexandertunnel

Categorie B

In Nederland zijn geen categorie B-tunnels aangewezen.

Categorie C

 • Beneluxtunnel
 • Coentunnel
 • Drechttunnel
 • Ketheltunnel
 • Kiltunnel
 • Noordtunnel
 • Salland-Twentetunnel
 • Sijtwendetunnel
 • Sluiskiltunnel
 • Thomassentunnel
 • Victory Boogie Woogietunnel
 • Vlaketunnel
 • Waterwolftunnel
 • Westerscheldetunnel
 • Wijkertunnel
 • Zeeburgertunnel

Categorie D

 • Botlektunnel
 • Heinenoordtunnel
 • Hubertustunnel
 • IJtunnel
 • Koningstunnel
 • Maasboulevardtunnel
 • Maastunnel
 • Michiel de Ruijtertunnel
 • Piet Heintunnel
 • Spaarndammertunnel
 • Stationspleintunnel
 • Velsertunnel

Categorie E

 • Arenatunnel
 • Stadsbaantunnel

Tunnelcategorie in het ADR

In kolom 15 van de stoffenlijst (tabel A hoofdstuk 3.2 van het ADR) is per UN-nummer de tunnelcategorie terug te vinden waar de betreffende stof NIET door vervoerd mag worden.

Soms kunnen hier meerdere codes zijn aangegeven. In dit geval is de eerste code van toepassing op het vervoer in tanks (bij categorie D geldt hier ook het losgestorte vervoer), de tweede code voor het overige vervoer. In hoofdstuk 8.6 van het ADR worden de verschillende codes voor beperkingen in de tunnels uitgelegd.

In hoofdstuk 1.9 van het ADR staat per tunnelcategorie aangegeven welke stoffen NIET door deze tunnels vervoerd mogen worden. Deze tunnelcategorie is trapsgewijs opgebouwd en wordt verder uitgebreid. Zo mag een stof die niet door een categorie B tunnel vervoerd mag worden ook niet door een categorie C, D en E tunnel worden vervoerd.

Let op: Om te bepalen welke stof niet door een categorie C, D of E tunnel mag worden vervoerd, moeten ook de stoffen die bij de minder strenge tunnels staan vermeld worden meegenomen.

Het tunnelregime is van toepassing binnen alle landen die bij het ADR zijn aangesloten. Zie de website van de UNECE voor een actueel overzicht.