Ecodesign

Milieubelastende producten die op de Nederlandse markt worden gebracht moeten aan Europese regels voldoen. De ILT ziet daarop toe. Zo houdt ze toezicht op regels voor onder andere accu’s, auto’s, batterijen, elektrische en elektronische apparatuur en verpakkingen. De regels gaan bijvoorbeeld over recyclebaarheid, productmarkeringen, maximaal toegestane risicovolle stoffen en energieverbruik of ecodesign.

Wat is ecodesign precies?

Ecodesign maakt het mogelijk de impact die producten op het milieu hebben vanaf de ontwerpfase te beperken. Alle schakels in de ‘levenscyclus’ van een product worden daarin betrokken: van de winning van grondstoffen tot het moment waarop het product wordt afgedankt en hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten.

De eisen hebben vooral betrekking op het maximaal toegestane energieverbruik. Die zijn opgenomen in wetgeving over ecodesign

Vaak gelden ook eisen op het gebied van informatieverstrekking aan de koper en/of labeling (het gebruik van CE-labels). Die maken deel uit van Europese productbesluiten en -regelingen.

Eisen aan producenten en importeurs

Bent u producent of importeur van producten die onder de ecodesignregelgeving vallen, dan moet u voldoen aan de eisen die aan die producten worden gesteld. Bedrijven mogen geen energieverbruikende producten op de markt brengen die niet zijn voorzien van een CE-label.