EU-FCL-examinatoren (Nederlandse)

Op het uitvoeren van het examinatorschap is EU Verordening 1178/2011 van toepassing. Deze kunt u raadplegen op de EASA website. Op de site van de Inspectie Leefomgeving en Transport vindt u alle informatie over het verkrijgen en behouden van de bevoegdheid om praktijkexamens en proeven van bekwaamheid af te nemen.