Opleidingen

Een kandidaatexaminator moet zich met het formulier Application Certification as (senior) examiner aanmelden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit kan op persoonlijke titel of via een Approved Training Organisations (ATO).

Eisen

U moet voldoen aan de eisen in Subpart K van Part FCL. Nadat de ILT uw aanvraag heeft beoordeeld, moet u volgens FCL 1015 een door de ILT goedgekeurde cursus volgen bij een ATO. Met een certificaat toont u aan dat de ILT de cursus heeft goedgekeurd. Als u de cursus met goed resultaat heeft gevolgd, moet u volgens FCL 1025 een beoordeling van vakbekwaamheid (assessment of competence (AoC)) afleggen bij de ILT of bij een senior examinator aangewezen door de ILT. Bij voldoende resultaat geeft de ILT een certificaat af. Een examinator kan voor meerdere disciplines examinator worden als hij daarvoor een AoC heeft afgelegd.

Verlengen examinatorschap

Het certificaat voor de examinator is 3 jaar geldig. Voor het verlengen van het examinatorschap moet u per jaar minstens 2 vaardigheidtests (skill tests), bekwaamheidsproeven (proficiency checks) of beoordelingen van vakbekwaamheid (assessments of competence) hebben afgelegd. In het laatste jaar van de geldigheidsperiode moet 1 van deze checks worden beoordeeld door de ILT of een seniorexaminator. Verder moet de examinator, volgens FCL 1025, in het laatste jaar van de geldigheidsperiode een door de ILT goedgekeurd examinator 'Refresher seminar' hebben bijgewoond.

Kosten aanvragen en verlengen examinatorschap

De ILT brengt kosten in rekening voor het aanvragen en verlengen van het examinatorschap. De examinator verricht zijn werkzaamheden namelijk als zelfstandig ondernemer. Zodra de tarieven in de Staatscourant zijn gepubliceerd, berekent de  ILT deze door.

Praktijkopleiding examinatoren luchtvaart

Van de training van examinatoren met een Nederlands bewijs van bevoegdheid verzorgt de ILT het theoretische gedeelte. Het praktijkgedeelte is uitbesteed aan ATO’s. Vanwege de invoering van de EU Aircrew Regulations is de uitbesteding geformaliseerd. Een ATO kan alleen nog een praktijkopleiding voor examinatoren verzorgen als de ILT deze heeft goedgekeurd. De randvoorwaarden en de wijze waarop een ATO een aanvraag kan indienen, staan in het Informatieblad praktijkopleiding examinatoren luchtvaart.

Seminars

Onderstaande seminars staan gepland. U kunt u per e-mail aanmelden voor de seminars. Vermeld alstublieft uw volledige naam en geboortedatum en stuur deze naar: postvakexaminatoren@ilent.nl

Initial Examiner Course MPA/HEF

 • 21 augustus 2020

 • 18 september 2020

 • 13 november 2020

 • 11 februari 2021

 • 21 mei 2021

 • 02 september 2021

 • 14 oktober 2021

Refresher Seminar MPA/HEF (online)

 • 14 september 2020 - VOL

 • 01 oktober 2020 - VOL

 • 03 november 2020 - VOL

 • 15 januari 2021

 • 12 februari 2021

 • 18 maart 2021

 • 09 april 2021

 • 17 juni 2021

 • 17 september 2021

 • 15 oktober 2021

Senior Examiner Course MPA

 • 08 april 2021

 • 03 september 2021

Senior Refresher Seminar MPA/HEF (online)

 • 29 oktober 2020

 • 19 maart 2021

 • 18 juni 2021

 • 13 oktober 2021

Seminar GA/CPL

 • 07 september 2020

 • 23 november 2020

Seminar FIE

 • nvt

Seminar FE (S)

 • 19 oktober 2020

Initial Senior Course MPA

 • 11 september 2020