Opleidingen EU-FCL-examinatoren

Een kandidaatexaminator moet zich met het formulier Application Certification as (senior) examiner aanmelden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit kan op persoonlijke titel of via een Approved Training Organisation (ATO).

Eisen

U moet voldoen aan de eisen in Subpart K van Part FCL. Nadat de ILT uw aanvraag heeft beoordeeld, moet u volgens FCL 1015 een door de ILT goedgekeurde cursus volgen bij een ATO. Met een certificaat toont u aan dat de ILT de cursus heeft goedgekeurd. Als u de cursus met goed resultaat heeft gevolgd, moet u volgens FCL 1025 een beoordeling van vakbekwaamheid (assessment of competence (AoC) afleggen bij de ILT, of bij een senior examinator aangewezen door de ILT. Bij voldoende resultaat geeft de ILT een certificaat af. Een examinator kan voor meerdere disciplines examinator worden als hij daarvoor een AoC heeft afgelegd.

Verlengen examinatorschap

Het certificaat voor de examinator is 3 jaar geldig voor vliegtuigen (A) en helikopters (H). Voor het verlengen van het examinatorschap A en/of H moet u voldoen aan de betreffende eisen van FCL.1025, waaronder in het laatste jaar van de geldigheidsperiode moet één Assessement of Competence door de ILT of een senior examinator en het bijwonen van één of meerdere door de ILT goedgekeurde examinator 'Refresher Seminars', afhankelijk van de examinator categorieën (FE, CRE, IRE, TRE, SFE en FIE) waarover beschikt wordt.

Kosten aanvragen en verlengen examinatorschap

De ILT brengt kosten in rekening voor het aanvragen en verlengen van het examinatorschap. De examinator verricht zijn werkzaamheden namelijk als zelfstandig ondernemer. Zodra de tarieven in de Staatscourant zijn gepubliceerd, berekent de  ILT deze door.

Praktijkopleiding examinatoren luchtvaart

Van de training van examinatoren met een Nederlands bewijs van bevoegdheid verzorgt de ILT het theoretische gedeelte. Het praktijkgedeelte is uitbesteed aan ATO’s. Vanwege de invoering van de EU Aircrew Regulations is de uitbesteding geformaliseerd. Een ATO kan alleen nog een praktijkopleiding voor examinatoren verzorgen als de ILT deze heeft goedgekeurd. De randvoorwaarden en de wijze waarop een ATO een aanvraag kan indienen, staan in het Informatieblad praktijkopleiding examinatoren luchtvaart.

Seminars

Onderstaande seminars staan gepland. U kunt u per e-mail aanmelden voor de seminars, na indienen en betaling van de voordracht. Vermeld alstublieft uw volledige naam en geboortedatum en stuur deze naar:  postvakexaminatoren@ilent.nl

Data Courses and Seminars