Opleidingen

Een kandidaatexaminator moet zich met het formulier Application Certification as (senior) examiner aanmelden bij de ILT. Dit kan op persoonlijke titel of via een ATO.

De kandidaatexaminator moet voldoen aan de eisen in Subpart K van Part FCL. Na de beoordeling door de ILT dient de examinator conform FCL 1015 bij een ATO een door de ILT goedgekeurde cursus te volgen, hetgeen hij moet aantonen aan de hand van een certificaat. Als de kandidaat de cursus met goed resultaat heeft gevolgd, dient hij conform FCL 1025, een beoordeling van vakbekwaamheid (assessment of competence (AoC)) af te leggen bij de ILT of bij een senior examinator aangewezen door de ILT. Bij voldoende resultaat wordt door de ILT een certificaat afgegeven. Een examinator kan voor meerdere disciplines examinator worden als hij daarvoor een AoC heeft afgelegd.

Verlengen examinatorschap

Het certificaat voor de examinator is drie jaar geldig. Voor het verlengen van het examinatorschap moet de examinator per jaar minstens twee vaardigheidtests (skill tests), bekwaamheidsproeven (proficiency checks) of beoordelingen van vakbekwaamheid (assessments of competence) hebben afgelegd. In het laatste jaar van de geldigheidsperiode moet één van deze checks worden beoordeeld door de ILT of een seniorexaminator. Verder moet de examinator, conform FCL 1025, in het laatste jaar van de geldigheidsperiode een door de ILT goedgekeurd examinator “Refresher seminar” hebben bijgewoond.

Kosten aanvragen en verlengen examinatorschap

De ILT brengt kosten in rekening voor het aanvragen en verlengen van het examinatorschap. De examinator verricht zijn werkzaamheden namelijk als zelfstandig ondernemer. Zodra de tarieven in de Staatscourant zijn gepubliceerd, worden deze door de ILT doorberekend.

Seminars in 2019

Voor 2019 staan onderstaande seminars gepland. U kunt zich per e-mail aanmelden voor de seminars. Vermeld s.v.p. in uw e-mail uw volledige naam en geboortedatum en stuur deze naar: postvakexaminatoren@ilent.nl

Initial Examiner Course MPA/HEF

 • 20 februari 2020
 • 03 april 2020
 • 28 mei 2020
 • 5 september 2019 VOL
 • 18 september 2020
 • 8 november 2019
 • 13 november 2020

Refresher Seminar MPA/HEF

 • 21 februari 2020 VOL
 • 29 mei 2020
 • 6 september 2019 VOL

Senior Examiner Course MPA

 • 05 maart 2020
 • 11 juni 2020
 • 19 september 2019

Senior Refresher Seminar MPA/HEF

 • 06 maart 2020
 • 12 juni 2020
 • 17 oktober 2019
 • 29 oktober 2020

Seminar GA/CPL

 • 2 maart 2020

 • 8 juni 2020

 • 7 september 2020

 • 23 november 2020

Praktijkopleiding examinatoren luchtvaart

Van de training van examinatoren met een Nederlands bewijs van bevoegdheid verzorgt de ILT het theoretische gedeelte. Het praktijkgedeelte is uitbesteed aan Approved Training Organisations (ATO’s). Vanwege de invoering van de EU Aircrew Regulations is de uitbesteding geformaliseerd. Een ATO kan alleen nog een praktijkopleiding voor examinatoren verzorgen als deze door ILT is goedgekeurd. De randvoorwaarden en de wijze waarop een ATO een aanvraag kan indienen, staan in het Informatieblad praktijkopleiding examinatoren luchtvaart.