Eigen werken Rijkswaterstaat

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), is verantwoordelijk voor het toezicht op de natte waterstaatswerken waarvoor Rijkswaterstaat (RWS) als beheerder verantwoordelijk is en daarvoor direct, dan wel indirect, opdrachtgever of initiatiefnemer is.

Het betreft dus ook werken waarbij de uitvoering en het beheer ver verwijderd kunnen zijn van de dagelijkse RWS-praktijk doordat de verantwoordelijkheid contractueel bij derden is neergelegd, zoals bij DBFM-contracten.

Deze taak valt uiteen in enerzijds Vergunningverlening en anderzijds Toezicht en Handhaving.
De Vergunningverlening en Handhaving zijn gescheiden en opereren onafhankelijk van elkaar.