Eigen werken Rijkswaterstaat

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), is verantwoordelijk voor het toezicht op de natte waterstaatswerken waarvoor Rijkswaterstaat (RWS) als beheerder verantwoordelijk is en daarvoor direct, dan wel indirect, opdrachtgever of initiatiefnemer is.

Het betreft dus ook werken waarbij de uitvoering en het beheer ver verwijderd kunnen zijn van de dagelijkse RWS-praktijk doordat de verantwoordelijkheid contractueel bij derden is neergelegd, zoals bij DBFM-contracten.

Deze taak valt uiteen in enerzijds Vergunningverlening en anderzijds Toezicht en Handhaving.
De Vergunningverlening en Handhaving zijn gescheiden en opereren onafhankelijk van elkaar.

Sectorbijeenkomst Eigen Werken RWS

Op 16 februari 2017 organiseerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), in samenwerking met de Vereniging van Waterbouwers, weer een sectorbijeenkomst voor aannemers die werken uitvoeren in opdracht van Rijkswaterstaat. De ILT gaf op deze middag een toelichting op haar toezicht en op de normen voor het uitvoeren van waterbodemonderzoeken. Verder ging de ILT met de sector in gesprek over knelpunten en onduidelijkheden in de uitvoeringspraktijk.

De presentaties die tijdens deze bijeenkomst zijn gehouden, en de behandelde casus met toelichting, vindt u onder het kopje Zie ook.