Eigen werken Rijkswaterstaat

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verleent de vergunningen voor de zogenaamde eigen werken van Rijkswaterstaat (RWS). Eigen werken zijn projecten zoals de aanleg, het onderhoud of de sloop van bruggen en sluizen van het Rijk. Denk aan de Moerdijkbrug of de Zeesluis IJmuiden. Aannemers voeren de projecten uit in opdracht van Rijkswaterstaat.

Vergunningverlening en toezicht

Onderdeel van het toezicht op de eigen werken van Rijkswaterstaat is dat de ILT meldingen beoordeelt die aannemers bij de ILT doen. Deze meldingen gaan bijvoorbeeld over het lozen op Rijkswateren of het gebruik van grond of baggerspecie op locaties van het Rijk. De ILT beoordeelt de meldingen op volledigheid. Ook toetst zij bij de uitvoering op juistheid van de gemelde gegevens. Dit is een onderdeel bij een inspectie.

Bij een inspectie controleert de ILT of voldaan wordt aan de voorschriften die zijn gesteld in de vergunningen en de zorgplicht. En aan de algemene regels uit de onderliggende regelgeving van de Omgevingswet: Besluit activiteiten Leefomgeving (Bal) en Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Vergunningaanvraag of melding

Een vergunningaanvraag of melding doet u online via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Door de vragen in het DSO in te vullen, komt u te weten welke vergunningen u moet aanvragen en welke meldingen u moet doen.
 

Infographic Toezicht op eigen werken Rijkswaterstaat

Toezicht ILT op werken RWS