Toezicht en handhaving Rijkswaterstaat

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verantwoordelijk voor het toezicht op Eigen Werken van Rijkswaterstaat (RWS). Het gaat om activiteiten in een beperkingengebied van een waterstaatswerk, waarvoor RWS als beheerder verantwoordelijk is. Dit kan direct of indirect zijn als opdrachtgever, initiatiefnemer of financierder. Denk aan oevers, bruggen, stuwen en sluizen bij nieuwbouw of aanleg.

De ILT  houdt toezicht in 2 stappen:

  • Beoordelen van de volledigheid van de melding en toetsen of de voorschriften uit de vergunning of het projectbesluit meetbaar zijn.
  • Controleren of de uitvoering overeenkomt met de ingediende gegevens en de gestelde voorschriften uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) of voorschriften uit de vergunning en het projectbesluit worden nageleefd.

Vergunning of een melding

Een vergunningaanvraag of melding doet u online via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Door de vragen in het DSO in te vullen, komt u te weten welke vergunningen u moet aanvragen en welke meldingen u moet doen.