Geluidsoverlast rijkswegen

Woont u in de buurt van een rijksweg? Dan kunt u last hebben van het geluid. In Nederland zijn er rijkswegen, provinciale en gemeentelijke wegen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt alleen toezicht op rijkswegen. De informatie op deze pagina is daar dan ook op gericht.

Een geluidklacht indienen

Als u geluidsoverlast heeft en wilt weten of dat mag, neemt u contact op met Rijkswaterstaat. Dit is de beheerder van de rijkswegen. Rijkswaterstaat beoordeelt uw situatie.

Bent u het niet eens met de beoordeling van Rijkswaterstaat? Neem dan contact op met de ILT. De ILT bekijkt of het oordeel van de beheerder juist is. Is dit het geval, dan is er verder geen actie van de ILT nodig. Als de ILT concludeert dat het oordeel niet klopt, wordt uw klacht behandeld door de ILT.

Rol ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op geluidnormen. Met dit toezicht wil zij het overschrijden van geluidnormen voorkomen. Als de geluidnormen worden overschreden, onderneemt de ILT actie. Dit is het handhaven van de geluidnormen. Meer informatie over geluidsoverlast op (rijks)wegen vindt u op de website van Rijksoverheid.

Wat doet de ILT met uw geluidklacht?

Na het indienen van uw geluidklacht bij de ILT, krijgt u een ontvangstbevestiging. De ILT kijkt of zij voldoende informatie van u heeft ontvangen. Is dit niet het geval, dan vraagt de ILT u de informatie aan te vullen. De ILT heeft de volgende informatie van u nodig:

  • De vraag die u aan Rijkswaterstaat heeft gesteld.
  • Het antwoord dat u van Rijkswaterstaat heeft ontvangen.
  • Uw adres, postcode en huisnummer.

Als de ILT voldoende informatie heeft, start zij een onderzoek. Hierin wordt gecontroleerd of aan de geluidnormen wordt voldaan. U ontvangt deze beoordeling van de ILT. Ook krijgt u de resultaten van het onderzoek. Hiermee is uw klacht afgehandeld.