Aanvragen vergunning eigen werken Rijkswaterstaat

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vergunningaanvragen, die worden ingediend door Rijkswaterstaat of door derden in opdracht van Rijkswaterstaat. Het gaat daarbij vooral om watervergunningen volgens de Waterwet en ontgrondingenvergunningen volgens de Ontgrondingenwet. Hier leest u hoe u een vergunning kunt aanvragen.

Twijfelt u of het gaat om eigen werken Rijkswaterstaat, waarvoor u bij de ILT een vergunning kunt aanvragen? Neem dan contact op met de ILT.

Wilt u toch een papieren aanvraag indienen? Dit kan soms. Neemt u dan wel eerst contact op met de ILT.