Aanvragen vergunning eigen werken Rijkswaterstaat

Een vergunning aanvragen voor een activiteit gaat online via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De ILT ontvangt automatisch uw aanvraag, nadat u de stappen in het DSO hebt gevolgd.

Ga naar het Omgevingsloket om de aanvraag in te dienen. De ILT beoordeelt de stukken en bepaalt welke procedure nodig is. Als het nodig is vraagt de ILT om aanvullende informatie. In sommige gevallen kan de ILT leges in rekening brengen voor de behandeling van uw aanvraag. Als dit het geval is, neemt de ILT met u contact op.

Vragen en vooroverleg

Twijfelt u of het gaat om een eigen werk van Rijkswaterstaat? Neem dan eerst contact op met de ILT. Wilt u vooraf overleggen over de aanvraag van een omgevingsvergunning? Doe dan een verzoek tot vooroverleg via het Omgevingsloket. 

Vergunningseisen

In de vergunningseisen kan de ILT om aanvullende gegevens vragen, bijvoorbeeld een startmelding, eindmelding of as build tekening. Deze aanvullende stukken dient u in via het meldformulier melding eigen werken Rijkswaterstaat.