Erkenning opleidingsinstellingen voor Europees dronebewijs

Volgens de Europese regelgeving mag iedereen theorielessen voor de categorie ‘Open’ en PDRA-S01 en PDRA-S02 aanbieden. Maar alleen aangewezen exameninstellingen mogen theorie-examens afnemen. En alleen erkende vliegscholen mogen PDRA-S01 en PDRA-S02-praktijkopleidingen aanbieden. U vraagt een erkenning aan bij de ILT.

Aanbieden theorielessen

Als u theorielessen aanbiedt, moet u ervoor zorgen dat de lesstof aansluit bij het examen. Hiervoor kunt u samenwerken met een van de aangewezen exameninstellingen. Het is belangrijk dat u vastlegt hoe de lesstof voldoet aan de eisen van het examen.

Let op: Als aanbieder van theorielessen mag u zich niet presenteren als aangewezen of erkende exameninstelling. Het moet voor de cursist duidelijk zijn dat niet u maar een externe instelling het examen afneemt. 

Erkenning UAS voor PDRA-S01 en S02

Alleen erkende opleidingsinstellingen (‘erkende entiteit UAS’) mogen de praktijkopleiding en het examen verzorgen voor de PDRA-S01 en PDRA-S02-opleidingen en de ‘accreditation of completion of the practical skill training’ afgeven. 

Aanvraagformulier erkenning

U kunt de erkenning aanvragen door de verklaring in te vullen op het formulier Erkende entiteit UAS. Op het formulier staat wat er verder van u verwacht wordt. De ILT registreert de verklaring.

Drones zonder C5/C6 keurmerk gebruiken voor opleiding

De EASA schrijft voor dat de opleiders voor PDRA-S01 en PDRA-S02 moeten voldoen aan de eisen voor STS-01 en STS-02. Dat houdt onder andere in dat de drones een C5/C6-keurmerk moeten hebben. De ILT heeft daarvoor een AltMoC (alternatieve wijze van naleving) ingediend. Hierdoor mag de opleiding ook gegeven worden met drones die geen C5/C6-keurmerk hebben, maar wel binnen de randvoorwaarden van deze PDRA’s vallen. De AltMoC bevat daarnaast voorschriften voor de ‘accreditation of completion of the practical skill training’.

Kosten verklaring erkende entiteit

Aan de registratie van de Verklaring erkende entiteit zijn kosten verbonden. Een overzicht van deze kosten vindt u in de Regeling tarieven transportsectoren, artikel 2.7 op wetten.nl.